ఆంధ్ర వైభవ ప్రాభవ సాంద్ర కీర్తి

amar

శాతవాహనాదిక వంశ చక్రవర్తు
లేలిన “యమరావతి” యమరేంద్ర రాజ
ధాని నేడాoధ్రులకు రాజధాని యయ్యె ;
తెలుగు కీర్తి పతాకంబు వెలుగు గాక!”
“పద్యకవితిలక”

sv
డా.యస్వీ.రాఘవేంద్రరావు,
ఎం.ఏ.,బి.ఇడి.,ఎం.ఫిల్.,పిహెచ్.డి

About The Author

Related posts

Leave a Reply

apteka mujchine for man ukonkemerovo woditely driver.