క్రొవ్విడి పట్టాభిరామారావు రచించిన గ్రంథాల ఆవిష్కరణ

విశ్రాంత అధ్యాపకులు శ్రీ క్రొవ్విడి పట్టాభిరామారావు రచించిన గ్రంథాల ఆవిష్కరణ గురుపూజోత్సవం నాడు కొంతమూరు సాయిరామ మందిరంలో నిర్వహించారు . వాటి వివరాలు , ఫోటోలు.

guru2guruguru3

Related posts

Leave a Reply

apteka mujchine for man ukonkemerovo woditely driver.