ధర్మంచరలో వినాయక పూజ

రాజమండ్రి ప్రకాశంనగర్ ధర్మంచర కమ్యూనిటీ హాలులో  17వ తేదీ గురువారం ఉదయం 9 గం లకుశ్రీసిధ్దివినాయక పూజ జరుగుతుంది. కావున

భక్తులందరు విచ్చేసి కార్యక్రమం జయప్రదం చేయాలని కార్యదర్శి శ్రీ  శాస్త్రి కోరారు .

About The Author

Related posts

Leave a Reply

apteka mujchine for man ukonkemerovo woditely driver.