బూర్లగడ్డ – నందెపు శ్రీనివాస్ లకు రోటరీ పురస్కారాలు

rotareerotaree2

    rotaree3

     రాజమండ్రి చాంబర్ కామర్స్ అధ్యక్షులుగా ఎన్నికైన రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ రివర్ సిటీ అక్షరాస్యత విద్యాభివృద్ధి కమిటీ చైర్మన్ శ్రీ బూర్లగడ్డ వెంకట సుబ్బారాయుడు( సతీ సమేతంగా)ని రోటరీ విశిష్ట పురస్కారంతో రాజమండ్రి ఆపిల్ వ్యాలీ ప్రీ స్కూల్ లో రివర్ సిటీ సభ్యులు సత్కరించారు. అలాగే క్రెడై రాజమండ్రి చాప్టర్ కి రెండవసారి అధ్యక్షునిగా ఎన్నికైన రివర్ సిటీ అధ్యక్షులు శ్రీ నందెపు శ్రీనివాస్ ని రోటరీ రివర్ సిటీ సభ్యులు సత్కరించారు.

river

Related posts

Leave a Reply

apteka mujchine for man ukonkemerovo woditely driver.