మనోరాఘవం (19.2.16)

mano19.2

తెలంగాణాలో బుట్టలోంచి కప్పలు భారీగానే దూకేసాయి.

ఆంధ్రాలో బుట్టలోపలికి దూకుతాయనుకున్న కప్పలు మాత్రం మొహం చాటేస్తున్నాయి.

ramaa

డాక్టర్ కర్రి రామారెడ్డి 

 

Related posts

Leave a Reply

apteka mujchine for man ukonkemerovo woditely driver.