మనోరాఘవం (20.11.15)

manoraghavam

ఇప్పటివరకూ ఏ భారతప్రధానీ తిరగనన్ని విదేశీ పర్యటనలు అతితక్కువ కాలంలో చేసారట! 2019 తరవాత కూడా ఈ పర్యటనలు కొనసాగించాలంటే, యన్నారైల బాగోగులే కాకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్ లాంటి అన్యాయమైపోయిన రాష్ట్రప్రజల బాగోగులు కూడా  కాస్త పట్టించుకోవాలి.

ramaa

 డాక్టర్ కర్రి  రామారెడ్డి 

Related posts

Leave a Reply

apteka mujchine for man ukonkemerovo woditely driver.