మనోరాఘవం

img

మనకి హోదా ఇవ్వడంద్వారా మిగిలిన రాష్ట్రాలతో చెడ్డ అవడం ఇష్టం లేదు కేంద్రానికి!
పోనీ ప్యాకేజీలు ఘనంగా ప్రకటిద్దామన్నా, వ్యవహారాలన్నిటిలోనూ అత్తసొమ్ము అల్లుడుదానం చేసినట్టు రాష్ట్రం బిల్డప్ ఇస్తూ ఆర్ధికక్రమశిక్షణ బొత్తిగా లేకుండా ప్రవర్తిస్తోంది.
రాష్ట్రప్రభుత్వాన్ని గాడిలో పెట్టడానికే కేంద్రం ఈ తాత్సారం చేస్తుందా?

Related posts

Leave a Reply

apteka mujchine for man ukonkemerovo woditely driver.