మనో రాఘవం

mano
పోలీసువృత్తి కత్తిమీదసాము లాంటిది. సంయమనం పాటిస్తే ప్రేక్షకపాత్ర వహించారంటారు. కంట్రోలు చెయ్యడానికి ప్రయత్నిస్తే ఖాకీమార్కు క్రౌర్యాన్ని ప్రదర్శించారంటారు. మానవహక్కులగురించి మాట్లాడేవారికి వీరు మానవుల్లా ఆనరు. అక్టోబరు 21వతేదీ పోలీసు అమరవీరుల సంస్మరణ దినం.
ramaa
డాక్టర్ కర్రి రామారెడ్డి 

Related posts

Leave a Reply

apteka mujchine for man ukonkemerovo woditely driver.