సమకాలీనం

‘నాజూకులు’ మాకొద్దు !
మా ఊళ్ళో వానొస్తే
రోడ్లన్నీ కాలవలవుతాయి
పేరుకుపోయిన చెత్తా చేదారాలన్నీ
కుంగి కుంగి , కుళ్ళి కుళ్ళి (ఆపైన) వికసిస్తాయి
వాన వెలిసాక గారపళ్ళ లా
వంకర టింకర గా కంకర రాళ్ళన్నీ
ఇకిలిస్తూ బయటకు వస్తాయి
ఇంకా కొన్ని వాడలు
మురికివాడల్లా గానే  వర్ధిల్లుతుంటాయి 
ప్రస్తుతం మా నగరాన్ని
‘నాజూకు ‘చేయడానికేమి తొందర్లేదు
ఇప్పట్లో సింగపూర్ ని ఇక్కడికి
దిగుమతి చేయక్కర్లేదు
వాన కురిసిన మా ఊరు
బావుంటే అదే చాలు
బయటకు వెళ్ళిన వాళ్ళం
సజావుగా ఇంటికి తిరిగొస్తే అదే పదివేలు

05
– జోరా శర్మ

About The Author

Related posts

Leave a Reply

apteka mujchine for man ukonkemerovo woditely driver.