స్థిర చిత్తం , నిర్మలత్వం ,ఓర్పు అలవర్చుకోవాలి

సైకాలజీ ద్వీతీయ సంవత్సర విద్యార్ధులకు డాక్టర్ రామారెడ్డి సూచన
ఆదికవి నన్నయ యూనివర్సిటీ సైకాలజీ ద్వీతీయ సంవత్సరం విద్యార్ధులకు ప్రముఖ మానసిక వైద్య నిపుణులు డాక్టర్ కర్రి రామారెడ్డి మానస హాస్పిటల్ లో పలు అంశాలు వివరించారు.

nannay0nannaya

About The Author

Related posts

Leave a Reply

apteka mujchine for man ukonkemerovo woditely driver.