క్రీడా చైతన్య ప్రమాణ పత్రాలు అందజేత

క్రీడా పరిశోధనా కేంద్రం ద్వారా క్రీడా చైతన్య ప్రమాణ పత్రాలను కాకినాడ ఎంపి శ్రీ తోట నరసింహం చేతులమీదుగా అందజేశారు.

sunkara

sunkara2

Related posts

Leave a Reply

apteka mujchine for man ukonkemerovo woditely driver.